HomeOver meeAnbi

ANBI

De naam
Stichting MEE West-Brabant

 

Fiscaal nummer
KvK 20104105

 

Contactgegevens
Postbus 3207
4800 DE Breda

 

Heerbaan 100
4817 NL Breda

T 076-522 30 90
info@meewestbrabant.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden 
Bestuurder Mr. M.E. Hoosemans MA 


Raad van Toezicht 
Dhr. R.E. Axt
Dhr. J. Spithoven
Mevr. N. Huismans
Mevr. L. Braks-Langenkamp
Dhr. J.M. Biskop

Het Koersdocument

Download hier het document 2014-2015.

Het beloningsbeleid
Volgens de CAO Gehandicaptenzorg.

De doelstelling
De huidige Missie is te vinden in het Koersdocument.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten van afgelopen jaar
Download hier het jaarverslag van 2018.

Een financiële verantwoording
Download hier de jaarrekening 2012.
Download hier de jaarrekening 2013.
Download hier de jaarrekening 2014.
Download hier de jaarrekening 2015.
Download hier de jaarrekening 2016.
Download hier het jaarverslag van 2017