Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en plichten tussen cliënt/klant en MEE West-Brabant. MEE West-Brabant vindt het belangrijk afspraken vast te leggen en na te komen en streeft naar openheid en duidelijkheid.

Het is onvermijdelijk dat deze algemene voorwaarden een juridische lading hebben. De gebruikte begrippen kunnen voor u mogelijk moeilijk te begrijpen zijn. Wanneer u vragen heeft over deze voorwaarden, raden wij u aan deze voor te leggen aan de consulent van MEE.