Open Inschrijvingen

 

Het voordeel van een programma uit onze open inschrijvingen is, dat er mensen aan deelnemen vanuit een grote diversiteit aan organisaties. Over het algemeen zijn onze deelnemers hoger opgeleid en hebben ze minimaal enkele jaren werkervaring. Doordat je met diverse mensen met verschillende achtergronden kunt oefenen en van hen feedback ontvangt, kun je werken aan je ontwikkeling vanuit een bredere context. Je leert met en van elkaar. Tevens nodigt een andere omgeving uit tot reflectie en aandacht voor je professionele ontwikkeling, zonder afleiding.

Bekijk hieronder de programma’s die wij aanbieden op basis van een open inschrijving: 

  

Autisme

11-05-2020   Ervaren, herkennen en optimaal weten omgaan met autisme - Modules 1 & 2 Autisme Opleidingsprogramma

04-06-2020   Autisme in de praktijk - Module 3 Autisme Opleidingsprogramma

08-06-2020   Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme - Losse module 2 Autisme Opleidingsprogramma

05-10-2020   Ervaren, herkennen en optimaal weten omgaan met autisme - Modules 1 & 2 Autisme Opleidingsprogramma

03-11-2020   Autisme in de praktijk - Module 3 Autisme Opleidingsprogramma

Licht Verstandelijke Beperking

16-03-2020   LVB en bewindvoering 

30-03-2020   LVB in de praktijk - Module 3 LVB Opleidingsprogramma

16-06-2020   LVB en GGZ-problematiek

24-09-2020   Ervaren, herkennen en optimaal weten omgaan met een licht verstandelijk beperking - Module 1 & 2 LVB Opleidingsprogramma

08-10-2020   LVB en bewindvoering

15-10-2020   LVB in de praktijk - Module 3 LVB Opleidingsprogramma
 

Niet Aangeboren Hersenletsel

05-03-2020   Ervaren, herkennen van en optimaal weten omgaan met niet aangeboren hersenletsel

09-11-2020   Ervaren, herkennen van en optimaal weten omgaan met niet aangeboren hersenletsel 

Gesprekstechnieken

04-02-2020   Teken je gesprek = VOL

26-05-2020   Eigenaarschap

15-06-2020   Teken je gesprek

22-09-2020   De kunst van het vragen stellen

01-10-2020   Teken je gesprek

17-11-2020   Focus op netwerk

 


Voor informatie of vragen over bovenstaande trainingen en workshops kun je contact opnemen met de MEE Academie via opleidingen@meewestbrabant.nl of 088-0282750.